Winterdrink


Op zaterdag 28 december 2019 ging vanaf 16 u. de Winterdrink van Davidsfonds Nieuwenhove door.
Zoals vorige edities gaat de opbrengst integraal naar ‘het goede doel’.
Dit jaar ondersteunen we als cultuurvereniging de inrichting en uitbouw van de nieuwe schoolbibliotheek (die een plaats zal krijgen in de nieuwbouw van de Vrije Basisschool).